ThS. BS. CAO XUÂN MINH

Tác giả: ThS. BS. Cao Xuân Minh

Thạc sĩ – Bác sĩ Cao Xuân Minh sinh năm 1972, tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, BS. Minh công tác tại Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe tỉnh Ninh Thuận với trọng trách chăm sóc và điều trị cho các lãnh đạo chủ chốt. Bác sĩ đã hoàn thành học vị Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2006 – 2008. Trong quá trình học tập và công tác, BS. Minh đã có những công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín. Với cương vị Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, ThS. BS. Cao Xuân Minh luôn tâm huyết với việc xây dựng đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, tận tâm tận tụy vì sức khỏe bệnh nhân, quy trình, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu bệnh nhân.