ThS. BS. CAO XUÂN THỤC

Tác giả: ThS. BS. Cao Xuân Thục

Thạc sĩ – Bác sĩ Cao Xuân Thục sinh năm 1976, tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2000 và công tác liên tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ đã hoàn thành học vị Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM niên khóa 2004 – 2006. Trong quá trình học tập và làm việc, BS. Thục đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín. Năm 2008, BS. Thục được trao giải thưởng đặc biệt Nghiên cứu Khoa học trẻ ngành Nội khoa toàn trường Đại Học Y Dược TP.HCM và giải nhất Hội nghị Khoa học Y học trẻ toàn quốc. Hiện tại, ThS. BS. Cao Xuân Thục đang giữ cương vị Phó Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy và đang hoàn tất chương trình Nghiên cứu sinh học vị Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2009 – 2012.