TS. BS. ĐINH HIẾU NHÂN

TS. BS. Dinh Hieu Nhan_Tim mach

Tiến sĩ – Bác sĩ Đinh Hiếu Nhân sinh năm 1966 tại TP.HCM, tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1991. Bác sĩ đậu vào Nội trú niên khóa 1991 -1994 và hoàn thành học vị Thạc sĩ năm 1995. BS. Nhân trở thành cán bộ giảng dạy Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh Viện Chợ Rẫy. Năm 2002 – 2003, Bác sĩ tu nghiệp chuyên sâu ngành Bác sĩ Gia đình tại Mỹ và hoàn thành học vị Tiến sĩ chuyên ngành Tim mạch năm 2009. Hiện nay,Bác sĩ là Giảng viên chính Đại học Y Dược – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phó khoa Tim mạch bệnh viện Trưng Vương. Trong quá trình công tác giảng dạy, TS. BS. Đinh Hiếu Nhân có nhiều nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín. Hiện tại, BS. Nhân trực tiếp khám chuyên sâu tim mạch tại Phòng khám Ngọc Minh.