PGS. TS. BS. LÊ TUYẾT HOA

TS. BS. Le Tuyet Hoa_Noi tiet

Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Tuyết Hoa sinh năm 1964, tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1989. Bác sĩ đã hoàn thành học vị Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Nội tổng quát tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1993 – 1995, hoàn tất Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nội tiết tại Đại học Y Dược niên khóa 2004 – 2008 Sau đó, BS. Hoa tu nghiệp tại Hàn Quốc và Hoa kỳ chuyên sâu về Nội tiết đến năm 2010 thì về công tác tại Bộ môn Nội tiết Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ liên tục công tác tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong quá trình công tác và giảng dạy, PGS. TS. BS. Lê Tuyết Hoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín. Hiện tại, BS. Hoa tham gia khám chuyên sâu Nội tiết tại Phòng khám Ngọc Minh