ThS. BS. NGUYỄN DIỆU LIÊN PHƯƠNG

ThS. BS. Nguyen Dieu Lien Phuong_Tim mach

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Diệu Liên Phương sinh năm 1951, tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa SG năm 1977 và chuyên khoa cấp một chuyên ngành Lão khoa năm 1994. Năm 1997, BS. Phương hoàn thành  học vị Thạc sĩ Y học chuyên ngành Nội khoa. Trong quá trình công tác, ThS. BS. Nguyễn Diệu Liên Phương nguyên là Phó Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Thống Nhất và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá cao. Hiện nay là Bác sĩ khoa Nội Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.