BS. CKI. PHAN THỊ ANH THƯ

Bs-Thu-Mat

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2007, bác sĩ Phan Thị Anh Thư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác khám và chữa trị các bệnh lý về Mắt. Năm 2010, bác sĩ đã hoàn thành chương trình Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Mắt của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay bác sĩ còn là Giảng viên Bộ môn Mắt của trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.