ThS. BS. Phan Như Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1997, tính đến nay bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát hiện và điều trị các bệnh lý liên quan đến tai, mũi và họng. Hiện bác sĩ đang công tác tại đơn vị Tai Mũi Họng tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.

Lịch khám của ThS. BS. Phan Như Tuấn:

Thứ 2 đến Thứ 7: từ 07:00 đến 17:00

Khoa Tai Mũi Họng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chủ Nhật

ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(07:30-11:30)
 BS. Trương Duy Thái
(07:30-11:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
ThS. BS. Phan Như Tuấn
(13:30-16:30)
BS. Trương Duy Thái
(17:00-20:00)
BS. Trương Duy Thái
(17:00-20:00)
ThS. BS. Tạ Thị Hạnh
(17:00-20:00)
BS. Trương Duy Thái
(17:00-20:00)
ThS. BS. Tạ Thị Hạnh
(17:00-20:00)
BS. Trương Duy Thái
(17:00-20:00)