Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2017

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh xin trân trọng thông báo cùng toàn thể bệnh nhân và Quý khách hàng, dịp Quốc khánh đất nước, phòng khám nghỉ 02 ngày 02/09 – 03/09.

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh kính chúc Quý khách hàng kỳ nghỉ lễ vui vẻ.