THÔNG BÁO

Thong bao nghỉ dich

 

Số điện thoại các chuyên gia:

Chuyên khoa Hô hấp

PGS. TS. BS. TRẦN VĂN NGỌC: 0903 742 939

PGS. TS. BS. LÊ TIẾN DŨNG: 0962 265 264

BS. ĐỖ THỊ TƯỜNG OANH: 0908 120 626

BS. CAO XUÂN THỤC: 0969 063 102

THS. BS. TRƯƠNG NHUẬN XƯƠNG: 0908 222 321

THS. BS. TRẦN THỊ THÚY TƯỜNG: 077 362 7138

THS. BS. NGUYỄN HỒ LAM: 0903 275 681

CKI. DƯƠNG MINH NGỌC: 0975 199 100

Chuyên khoa Tim mạch

PGS. TS. BS. ĐINH HIẾU NHÂN: 0903 649 222

THS. BS. CAO XUÂN MINH: 0913 878 393

BS. LÊ THỊ THU THỦY: 0918 838 485

CKII. HUỲNH THỊ MƯỜI: 0908 445 335

THS. BS. TRẦN CÔNG DUY: 0987 276 297

THS. BS. NGUYỄN TRẦN THÚY ANH: 0906 634 446

Chuyên khoa Tiêu hóa Gan Mật

BS. VÕ THỊ MỸ DUNG: 0908 613 116

CKI. ĐINH THỊ PHƯƠNG DI: 0919 219 953

THS. BS. QUÁCH TIẾN PHONG: 036 8903 525

THS. BS. VÕ HUY VĂN: 0938 386 596

THS. BS. CAO NGỌC TUẤN: 0913.670.698

Chuyên khoa Nội Thận

CKII. CHÂU THỊ KIM LIÊN: 0913 194 801

Chuyên khoa Nội tiết Tiểu đường

PGS. TS. BS. LÊ TUYẾT HOA: 0913 156 131

CKII. TRƯƠNG THỊ VÀNH KHUYÊN: 0949 039 350

CKI. MÃ TÙNG PHÁT: 0909 358 128

Chuyên khoa Cơ Xương Khớp

TRẦN KHÁNH PHƯƠNG: 0989 694 404

Chuyên khoa Nội Thần kinh

THS. BS. PHAN THỊ NGUYỆT: 0362 092 932

THS. BS. NGUYỄN THÀNH THÁI AN: 0777 608 273

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

THS. BS. PHAN NHƯ TUẤN: 0903 974 558

TRƯƠNG DUY THÁI: 0919 751 758

PHAN HIỂN: 037 533 7335

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN: 077 272 2920

HÀ CÔNG CHÁNH: 0938 945 846

 Chuyên khoa Sản Phụ khoa

CKI. NGUYỄN THỊ KIM LOAN: 0906 651 086

THS. BS. TRẦN ĐĂNG VÂN QUỲNH: 0909 996 484

THS. BS. TRƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT: 0979 880 994

CKI. VŨ ĐÌNH TUÂN: 0903.199.464

LÊ THỊ THẢO NGUYÊN: 076 528 4852

CKI. NGUYỄN THỊ NGỌC PHI LONG: 0912 312 482