1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 01/03/2018 Ngày hết hạn: 31/03/2018
2. NHÂN VIÊN DƯỢC Ngày đăng: 01/03/2018 Ngày hết hạn: 31/03/2018
3. NHÂN VIÊN LỄ TÂN – THU NGÂN Ngày đăng: 01/03/2018 Ngày hết hạn: 31/03/2018
4. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ngày đăng: 01/03/2018 Ngày hết hạn: 31/03/2018
5. NHÂN VIÊN IT Ngày đăng: 01/03/2018 Ngày hết hạn: 31/03/2018