1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 22/04/2018 Ngày hết hạn: 15/05/2019
2. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ngày đăng: 22/04/2018 Ngày hết hạn: 15/05/2019
 3. KỸ THUẬT VIÊN X-QUANG  Ngày đăng: 22/04/2018  Ngày hết hạn: 15/05/2019