1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 12/08/2017 Ngày hết hạn: 30/11/2017
2. NHÂN VIÊN DƯỢC Ngày đăng: 12/08/2017 Ngày hết hạn: 30/11/2017
3. NHÂN VIÊN LỄ TÂN – THU NGÂN Ngày đăng: 12/08/2017 Ngày hết hạn: 30/11/2017
4. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ngày đăng: 12/08/2017 Ngày hết hạn: 30/11/2017