CHƯƠNG TRÌNH CLB BỆNH NHÂN ONLINE CỦA PHÒNG KHÁM NGỌC MINH VỚI CHỦ ĐỀ: “CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ