CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU Y TẾ 16/09/2023 – CHỦ ĐỀ “VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG TẦM SOÁT HỆ TIÊU HOÁ”