Khoa Nội thận

NGHĨ LỂ

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng

(07:30-11:30)

BS. CKII. CHÂU THỊ KIM LIÊN BS.CKII. TRẦN LÊ QUÂN BS. CKII. CHÂU THỊ KIM LIÊN BS.CKII. TRẦN LÊ QUÂN
Chiều

(13:30-17:00)

 

THS. BS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Tối

(17:00-20:00)

 

THS. BS. BÙI THỊ NGỌC YẾN