Có thể phát hiện ung thư phổi sớm, nâng cơ hội điều trị ?