KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI GE HEALTHCARE (HOA KỲ)

Trang thiết bị Y Khoa, phát triển công nghệ, hệ thống đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chất lượng chuyên môn, dịch vụ của 1 cơ sở Y Tế.
Đa Khoa Ngọc Minh chọn lựa GE Healthcare là đối tác cung cấp trang thiết bị Y Khoa cao cấp như CT, MRI, Nhũ ảnh, Siêu âm…, cập nhật công nghệ, huấn luyện đào tạo, vận hành hệ thống trong sự phát triển của mình để phục vụ bệnh nhân.
23-04-2023 Đa Khoa Ngọc Minh và GE Healthcare đã tổ chức lễ ký kết hợp tác.
Tất cả vì sức khoẻ bạn là sứ mệnh của chúng tôi.