1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 20/05/2022 Ngày hết hạn: 20/06/2022
2. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  Ngày đăng: 24/05/2022  Ngày hết hạn: 24/06/2022
 3. KỸ THUẬT VIÊN X-QUANG